Studievejledning

Studievejledningen og Studiekontoret på Aalborg Universitet tager sig af en række praktiske ting i forbindelse med dit studium. Du kan få information om SU, bolig og fremtidige jobmuligheder. Og vi står også parat til at hjælpe dig, hvis det handler om studiemæssige eller mere personlige problemer. Desuden kan Den centrale Studievejledning bl.a. vejlede om:

  • Optagelse
  • Adgangskrav
  • Dispensation
  • Eksamensregler
  • Ansøgning om merit
  • Orlov, studieskift
  • Studieophør og generelt om universitetets fuldtidsuddannelser
  • Studieteknik

Studievejledningen på Aalborg Universitet består af en central del (Den centrale Studievejledning i Aalborg og studievejledninger i Esbjerg og København) og af studievejledere, som er ansat af og har kontor på de enkelte uddannelser (decentrale vejledere).