Studieråd

Studierådet i Skolen for Læring og Anvendt Filosofi udfylder en rådgivende funktion i forhold til bl.a. nedenstående emner:

  • Uddannelsesportefølje og studieordninger
  • Akkreditering
  • Kvalitetssikring
  • Aftagerpaneler
  • Strategier og planer
  • Eksternt samarbejde
  • Pressekontakt
  • Rekruttering
  • Budgetter og rekvisitioner
  • Regler og procedurer

Medlemmer af Studierådet

Læring, IT og Organisation

Efteruddannelse i læring og filosofi

Filosofi

Udover ovennævnte er de studerende, som fungerer som næstformænd i de enkelte studienævn, også medlemmer af studierådet.