Campus Aalborg

Med sine over 15.000 studerende sætter Aalborg Universitet sit særlige præg på Aalborg by, som er Danmarks fjerde største by.

Aalborg Universitets Center (AUC) blev officielt indviet i 1974. Aalborg Universitet - Campus Aalborg Centeret var lige fra starten i tæt dialog med det omgivende samfund. Derfor var det kun naturligt, at det nye universitet søgte samarbejde med den nordjyske region. Det skete bl.a. gennem særlige kontakt- og samarbejdsudvalg med det nordjyske kulturliv, fagbevægelsen og erhvervslivet. Satsningen, der efterhånden også fik en national og inter- national dimension, har universitetscenteret bevaret frem til i dag.

I 1994 skiftede universitetet navn til Aalborg Universitet (AAU). Satsningen på det omgivende samfund - herunder internationaliseringen - er et særligt kendetegn for AAU på linje med universitetets velrenommerede undervisningsform med projektarbejde i grupper - også kaldet Aalborg-modellen.

Da Aalborg Universitets Center startede i 1974, var opgaven i høj grad at dokumentere, at man kunne uddanne kvalificerede kandidater til erhvervsliv, undervisningssektor og den offentlige administration. I det seneste årti af universitetets levetid er der registreret en stærk kvantitativ og kvalitativ vækst på forskningssiden.

Kroghstræde 3, 9220 Aalborg

 

KONTAKTPERSONer

AC-fuldmægtig på Skolen for Læring og Anvendt Filosofi Kathrine Vognsen

Studienævnssekretær for Læring, IT og Organisation (LIO): Janice Vester

Studienævnssekretær for Anvendt Filosofi: Mette Hvillum