Organisation

Skolen for Læring og Anvendt Filosofi blev oprettet den 1. februar 2010 først under navnet Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser, som en del af en større reorganisation af uddannelsesporteføljen på Aalborg Universitet.

Den 1. februar 2017 blev skolen opdelt således at musikterapi og psykologi flyttede til CAT-skolen. På denne vis kom den nye skoles uddannelsesportefølje til at flugte med Institut for Læring og Filosofi.

I oktober 2017 blev der foretaget endnu en ændring i organiseringen af studienævnene under skolen. De to studienævn: Studienævnet for IT og Læring (ITL) og Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring (ULF) blev lagt sammen og delt i to nye studienævn: ”Studienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)” og Studienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi”

Studienævnet for Anvendt Filosofi forbliver som det er.

Skolen for Læring og Anvendt Filosofi har sin primære tilknytning til Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, men fungerer også som en tværfakultær skole, med enkelte uddannelser under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Under Skolen for Læring og Anvendt Filosofi hører således tre studienævn:​

  • Studienævnet for Læring, IT og Organisation (Hum og Samf)
  • Studienævnet for Anvendt Filosofi
  • Studienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi

Under skolen hører også et studieråd bestående af studielederen for skolen samt formænd og næstformænd i de tre studienævn.