Aftagerpaneler

På Skolen for Læring og Anvendt Filosofi er der nedsat to aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne.

Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Blandt aftagerne af skolens kandidater er følgende:

  • Offentlige myndigheder og forvaltninger
  • Private virksomheder: HR, forlagsvirksomhed
  • Uddannelsesinstitutioner: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, University College Nordjylland, Aalborg Katedralskole, Brønderslev Gymnasium, universitetet, øvrige videregående uddannelsesinstitutioner

Under Skolen for Læring og Anvendt Filosofi findes 2 aftagerpaneler, som uddannelserne jævnligt konsulterer fx i forbindelse med omlægning af uddannelserne, studieordningsændringer, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold og lignende.

De 2 aftagerpaneler tilknyttet Skolen for læring og anvendt filosofi er:

  • Aftagerpanelet for Læring, IT og Organisation (Hører under både det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet på AAU)
  • Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi (Det Humanistiske Fakultet)

Se aftagerpanelernes sammensætning her

Se panelernes kommissorium her

Se Danske Univeristeters folder om aftagerpaneler her

Referater fra møder i aftagerpanelerne under skolen for læring og anvendt filosofi

Aftagerpanelet for Læring, IT og Organisation

Næste møde i Aftagerpanelet for Læring, IT og Organisation er planlagt til den 23. april 2018.

23. april 2018

18. maj 2017

25. april 2016

20. april 2015

28. april 2014

21. oktober 2013

22. oktober 2012

 

Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi

Næste møde i Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi er planlagt til den 11. december 2017

Referater af møder i Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi:

11. december 2017

13. oktober 2016

17. marts 2016

26. februar 2015