Skolen for læring og anvendt filosofi

Skolen for Læring og Anvendt Filosofi tilbyder uddannelser på bachelor-, kandidat- og masterniveau inden for filosofi, læring, IT og ledelse.

Inden for skolens rammer skal en række forskellige traditioner samarbejde og i fællesskab skabe trivsel og forbedringer for alle.

Skolen har til opgave at skabe en udvikling, som er tæt forankret i skolens tre studienævn og de dertil hørende forsknings- og undervisningsmiljøer. Skolen skal bidrage til og fremme og gode samarbejdskulturer omkring udviklingen og driften af uddannelserne samt understøtte universitetets og fakultetets strategiske overvejelser.

Skolens opgaver drejer sig eksempelvis om koordinering og støtte i forhold til udvikling af nye uddannelser, udvikling af kvalitetssikrings- og styringsmæssige værktøjer, tværgående pædagogiske udviklingstiltag samt diverse ad hoc. opgaver såsom markedsføring og internationalisering.

På disse sider kan du bl.a. finde information om vores uddannelser, organisation og samarbejder mm. Her er også adgang til vores studieweb samt oplysninger om skolens tre studienævn.