Organisation

Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser blev oprettet den 1. februar 2010, som en del af en større reorganisation af uddannelsesporteføljen på Aalborg Universitet.

Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser har sin primære tilknytning til Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet, men fungerer også som en tværfakultær skole, med enkelte uddannelser under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Under Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser hører tre studienævn:​

  • Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring (Hum og Samf)
  • Studienævnet for Filosofi
  • Studienævnet for IT og Læring.

Under skolen hører også et studieråd bestående af studielederen for skolen samt formænd og næstformænd i de tre studienævn.

Organisations diagram Skolen for erkendelses- og forandringsproesser ved AAU