Aftagerpaneler

På Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser er der nedsat en række aftagerpaneler. Aftagerpanelerne er godkendt af fakultetet og består af medlemmer, som har indsigt og interesse i udviklingen af – og behovet for uddannelserne.

Formålet med etableringen af aftagerpaneler er at sikre en god dialog mellem uddannelserne og deres aftagere omkring uddannelsernes kvalitet og relevans.

Blandt aftagerne af skolens kandidater er følgende:

  • Offentlige myndigheder og forvaltninger inden for E-learning, psykiatri, erhvervsudvikling, uddannelse, socialpsykiatrien, rehabiliteringscentre, sygehuse
  • Private virksomheder: HR, forlagsvirksomhed, erhvervspsykologi
  • Uddannelsesinstitutioner: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, University College Nordjylland, Aalborg Katedralskole, Brønderslev Gymnasium, universitetet, øvrige videregående uddannelsesinstitutioner

Under Skolen for Erkendelses- og forandringsprocesser findes 3 aftagerpaneler, som uddannelserne jævnligt konsulterer fx i forbindelse med omlægning af uddannelserne, studieordningsændringer, arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesforhold og lignende.

De 3 aftagerpaneler tilknyttet Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser er:

  • Aftagerpanelet for Læring (Hører under både det Samfundsvidenskabelige og Det Humanistiske Fakultet på AAU)
  • Aftagerpanelet for Anvendt Filosofi (Det Humanistiske Fakultet)
  • Aftagerpanelet for It og Læring (Det Humanistiske Fakultet)

Se aftagerpanelernes sammensætning her

Se panelernes kommissorium her

Se Danske Univeristeters folder om aftagerpaneler her

Referater fra møder i aftagerpanelet for læring

Næste møde i aftagerpanelet er planlagt til den 18. maj 2017.

25. april 2016

20. april 2015

28. april 2014

21. oktober 2013

22. oktober 2012